Now showing items 1-16 of 16

 • Detekce a analýza provozu P2P sítě BitTorrent Sync 

  Kutlák, Martin
  Bakalářská práce se věnuje problematice detekce P2P sítě BitTorrent Sync v síťovém provozu. V teoretické části práce je představena architektura P2P sítě, protokol BitTorrent Sync a jsou zde uvedeny možné metody pro detekci ...
 • Detekce anomálií v síťovém provozu datového centra 

  Korzhasbayeva, Leila
  Ve velkých společnostech existuje spousta kriticky důležitých strojů pracujících bez přestávky každý den. Jednoduché Log Management řešení není vždy dostatečné k zachycení všech dat, která tečou produkčním prostředí. Ani ...
 • Grafická vizualizace geografických dat síťového provozu 

  Kachlík, Jakub
  Při probíhajících internetových útocích je důležité zjistit co nejvíce informací o útočníkovi a srozumitelně tuto informaci předat síťovému administrátorovi. Dohledový systém Flowmon je aktuálně schopen určit původ zasílaných ...
 • Informační systém pro správu Fair User Policy 

  Vykydal, Oldřich
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat informační systém pro správu Fair User Policy, neboli zkráceně FUP. Celý tento projekt je založen na využití technologie NetFlow pro monitorování počítačové sítě ...
 • Komunikace USB3.0 čipu s FPGA 

  Špeťko, Matej
  SEC6NET je zkrácený název pro projekt Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na Internetu nové generace. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj prostředků monitorování síťového provozu a analýzu jeho záznamu. ...
 • Matematická analýza zachyceného síťového provozu 

  Soós, Tibor
  Projekt se zabývá popisem a s predikcí síťového provozu reální sítě při běžném využívání její služeb. V první časti práce je teoreticky popsáno několik matematických modelů, které se běžně používají v simulačních algoritmech ...
 • Matematické modelování síťového provozu služby HTTP 

  Miklica, Jan
  Cílem této semestrální práce je zachytit síťový provoz na protokolu HTTP. Poté ze zachyceného provozu provést analýzu parametrů za pomocí vybraných modelů a porovnat je se skutečnými vlastnosti reálného síťového provozu. ...
 • Monitorování síťového provozu linuxového serveru 

  Pospíchal, Petr
  V současnosti zažívá svět velmi rychlou expanzi Internetu. Stále více firem spoléhá na služby poskytované prostřednictvím síťových spojů mezi počítačovými systémy. S enormím nárustem objemu přenášených dat vrůstají i ...
 • Monitorování síťového provozu s identifikátory obsahujícími národní abecedy 

  Talašová, Irena
  Tato práce se zabývá implementací podpory síťových identifikátorů obsahujících národní znaky v software projektu SProbe, který je navržen pro monitorování síťových toků. Bylo nutno otestovat a zhodnotit stav vybraných ...
 • Reprezentace obsahu síťového provozu v XML 

  Novák, Martin
  Tato práce se zabývá reprezentací zachyceného síťového provozu v XML a jejím uložením do databázového systému Oracle za použití XML schémat. V úvodu práce jsou vysvětleny základy počítačových sítí, správy sítě a síťových ...
 • Webový portál pro anotaci síťového provozu 

  Málik, Peter
  Předmětem bakalářské práce je vytvorění systému pro anotaci síťového provozu. Za tímhle účelem je potřebné správné určení protokolů na všech vrstvách síťového modelu TCP/IP. Pro identifikaci protokolů aplikační vrstvy se ...
 • Webový portál pro generovaní zpráv o síťovém provozu 

  Klement, Ondřej
  Náplní této bakalářské práce je návrh, analýza a implementace webového portálu pro generování zpráv o síťovém provozu. Dále se tato práce zabývá analýzou možností vytváření grafů, tabulek a statistik z dat, získaných ...
 • Webový portál pro generování zpráv o síťovém provozu 

  Lízal, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá vývojem webového portálu pro generování zpráv o síťovém provozu. Představuje dostupné technologie pro sledování dění v síti, důkladněji se zaměřuje především na NetFlow, které je v této práci ...
 • Webový portál pro sledování odezev sítě a služeb 

  Holomek, Tomáš
  Tato práce se zabývá monitorováním síťového provozu. Klade si za cíl analyzovat jeho problémy a vytvořit snadno použitelný systém, který umožní monitorování síťových prvků a služeb. Základem je rezidentní program spouštějící ...
 • Webový portál s reporty o síťovém provozu 

  Zapletal, Petr
  Tato práce popisuje návrh a implementaci webového portálu s reporty o síťovém provozu. Tento systém je určen pro snadné monitorování sítě pomocí přehledných grafů a tabulek. Pro získávání statistik o provozu na síti je ...
 • Webový portál s reporty o síťovém provozu 

  Dufek, Milan
  Tato práce se zabývá shromažďováním a analýzou statistik o síťovém provozu, jejich uchováváním a zobrazováním. Cílem je jednoduché, přehledné a rychlé uživatelské rozhraní v prostředí webového portálu. Zdrojem statistik ...