Now showing items 1-2 of 2

  • Milíčeves – sídlo v krajině 

    Jindrák, Matěj
    Diplomová práce se věnuje venkovu a vesnici jako sídle v krajině. Pracuje s venkovem jako s celkem, který je přímo propojen s krajinou a jeho rozvoj vytváří na základě interakce s místní komunitou a na základě zásad, které ...
  • Rozhraní krajiny a sídla 

    Kratochvíl, Ivo (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
    Periferní prostor sídel, jeho podoby v současnosti a možnosti transformace.