Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza konvergovaných sítí pomocí simulací 

  Gardáš, Vít
  Cílem této práce je analyzovat konvergované vysokorychlostní sítě pomocí programu Matlab a Simulink. Určit problematiku, z předmětu Vysokorychlostní komunikační systémy, a řešit ji pomocí vytvoření modelu a simulací. Poté ...
 • Analýza síťových bezpečnostních hlášení 

  Dobeš, Erik
  Cílem této práce je nalézt v síťových bezpečnostních hlášeních skupiny IP adres, které byly detekovány ve stejných či velmi podobných, časových úsecích. Práce představuje algoritmus, jenž data z bezpečnostních hlášení ...
 • Aplikace pro řízení a vzdálenou správu platebních terminálů 

  Gajdůšek, František
  Cílem práce je vytvořit ovládací software pro autonomní platební zařízení. Účelem tohoto softwaru je usnadnit práci s obsluhou těchto zařízení, a minimalizovat nutné servisní výjezdy k zařízení. Popsány jsou jednotlivé ...
 • Implementace QoS v přístupové síti 

  Adámek, David
  Tato diplomová práce se zabývá počítačovými sítěmi, které hrají důležitou roli ve fungování dnešní společnosti. Na tyto sítě jsou dnes kladeny stále větší nároky co se týče propustnosti a kvality služeb, a to díky stále ...
 • Informační systém Hotelnet 

  Šturala, Aleš
  Cílem mé práce bylo vytvořit systém ovládaný přes webové rozhraní, který umožňuje administrátorům spravovat uživatele a počítače v malé síti (do 250 počítačů) a spravovat celou tuto síť. Systém je modulární. Jeho výhodou ...
 • Klient pro 3D klient/server šachy 

  Starka, Tomáš
  Bakalářská práce pokládá základní kamen projektu, který se zabývá hraním deskových her přes internet. Nastíněna je problematika deskových her, a pro jejich část je navržen systém postavený na aplikačním protokolu BGame, ...
 • Most Ethernet-IEEE802.15.4 

  Růžička, Tomáš
  Předkládaná práce obsahuje teoretické informace o síťových protokolech Ethernet (TCP/IP) a IEEE 802.15.4. Práce dále obsahuje návrh převodníku realizovaného za pomoci vývojového kitu RCM 3365 od firmy Rabbit Semiconductor. ...
 • Most Ethernet-IEEE802.15.4 

  Růžička, Tomáš
  V této práci se zabývám převodníkem, který má sloužit jak most mezi dvěma protokoly. Těmi protokoly je Ethernet a bezdrátový protokol IEEE 802.15.4. Bezdrátovou část této práce jsem ovšem nasimuloval pomocí sériové linky ...
 • Nové formy participace při obnově malých a středních měst 

  Chladil, Jan
  Cílem práce je analýza současného stavu obnovy Dolního Rakouska a Jižní Moravy a vyvození důsledků kroky vedoucí k úspěšné obnově v budoucnosti. Srovnání současných metod obnovy kraje Dolního Rakouska a Jižní Moravy a ...
 • Optimalizace výkonu VPN v Linuxu 

  Pokorný, Fridolín
  Tato práce se zabývá analýzou stávajících a aktivních VPN řešení,  jejich výkonu a slabých stránek. Výsledkem práce je jaderný modul pro Linux, který implementuje datový přenos pomocí protokolů TLS a DTLS na základě ...
 • Projektová dokumentace při návrhu datových sítí 

  Gajdošík, Ivo
  Diplomová práce se zabývá návrhem technické dokumentace pro instalaci datové kabeláže do zadané budovy dle platných norem. Teoretická část popisuje základní přehled norem a principy datových sítí se zaměřením na standard ...
 • Prolomení hesel do wi-fi 

  Šopf, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení Wi-Fi sítí a jejich prolamováním. První část zkoumá možnosti zabezpečení Wi-Fi sítě a problémy s tím spojené. Dále práce obsahuje výčet a ukázku nejpoužívanějších ...
 • SÍTĚ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V OBLASTI BIOTECHNOLOGIÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

  Kužílek, Tomáš
  Tato disertační práce se zabývá problematikou sítí a síťových vztahů malých a středních podniků (MSP) v oblasti biotechnologií v České republice. V úvodní části disertační práce je nastíněna charakteristika sítí, jejich ...
 • Síťová vrstva TCP/IP pro FPGA 

  Kekely, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a hardvérovou implementací síťové komunikace s využitím síťových protokolú TCP a IP. Cílem práce je navrhnout a implementovat jednotku schopnou takové komunikace s využitím výše uvedených ...
 • Systém pro záznam streamovaného videa z IP kamer 

  Travěnec, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřená na přenos multimédií v reálném čase z IP kamer. Jejím hlavním cílem je vysvětlit teoretické základy přenosu v reálném čase přes počítačovou síť a popsat vývoj nahrávacího systému. Tento ...
 • Systém směrování na více bran pomocí směrovače Mikrotik 

  Straník, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá směrováním datového provozu na více bran pomocí síťového operačního systému Mikrotik RouterOS, který se stává velmi rozšířeným v oblasti malých firem a domácností. Jejím cílem je popis ...
 • Vliv kvality optických konektorů na přenos 

  Bernkopf, Miroslav
  Tato práce se zabývá optickými konektory a jejich vlivy na útlum při přenosu realizovaném po optickém vlákně. Optická vlákna a přenosy po světlovodech hrají v poslední době významnou roli z důvodu neustálého tlaku na ...
 • VPN kontrolér 

  Fabiánek, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem architektury a implementací flexibilního, škálovatelného a bezpečného systému pro správu virtuálních privátních sítích, který by umožnil propojení jinak nedostupných routerů a zařízení v jejich ...