Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace systému CoroTurn Prime 

  Hoferica, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá charakteristikou a aplikáciou systému sústruženia CoroTurn®Prime od spoločnosti SANDVIK CZ s.r.o. Súčasťou práce je charakteristika a zhodnotenie aktuálnej technológie výroby súčiastky, ...
 • Možnosti systému Sinumerik 840D sl. při programování CNC obráběcích strojů 

  Mešina, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom predného náboja pre horský bicykel a jeho technológiou výroby. V rešeršnej časti práce sú charakterizované jednotlivé riadiace systémy CNC obrábacích strojov. Druhá kapitola ...
 • Návrh technologie části lisovací formy 

  Mešina, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom variantu technológie výroby jadra lisovacej formy. V rešeršnej časti je charakterizované jadro a materiál. Práca sa okrajovo venuje elektroiskrovému drôtovému rezaniu. Druhá kapitola sa ...
 • Návrh výroby univerzálního upínacího přípravku 

  Košútová, Katarína
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom, výrobou a montážou univerzálneho upínacieho prípravku určeného pre malú domácu dielňu. Práca je rozdelená do celkov, ktoré na seba nadväzujú. V rámci teórie boli popísané technológie ...
 • Soustružení pružinových ocelí 

  Ciba, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá sústružením pružinových ocelí a je zameraná na pozorovanie vplyvu vyšších rezných rýchlostí a moderných rezných materiálov na mikroštruktúru vzorky tanierovej pružiny. Obsahuje experimentálnu ...
 • Toolmanagement a produktivita firmy 

  Bukovský, Tomáš
  Bakalárska práca je vypracovaná na Fakulte podnikateľskej VUT v Brne v rámci odboru Ekonomika a procesný management, program Ekonomika a management. Práca je rozdelená do štyroch častí, pričom prvá časť sa zaoberá teoretickými ...