Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza rizik nástrojářské dílny 

  Dubovský, Dávid
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou rizík vybraných strojových zariadení podľa platných legislatívnych dokumentov na Slovensku, prevzatých zo smerníc Európskej únie. Práca je zameraná aj na skúmanie legislatívy vzťahujúcej ...
 • Konstrukce osy C malého soustruhu 

  Hermanský, Dominik
  Predmetom bakalárskej práce je konštrukcia osi C malého sústruhu. Prvá časť obsahuje vymedzenie hlavných pojmov a rešerš v oblasti osi C pre sústruhy a sústružnícke centrá. Ďalšia časť práce sa venuje rozboru rezných síl ...
 • Návrh technológií pre súčiastky "vodiaca skrutka" a "matica skrutky" 

  Staník, Štefan
  Bakalárska práca popisuje návrh technológie pre výrobu vodiacej skrutky a matice nožového suportu pre mechanický sústruh SV 18 RA. Veľkosť výrobnej série je 200 kusov ročne a výroba sa bude vykonávať na konvenčných strojoch. ...