Now showing items 1-1 of 1

  • Řezné kapaliny a jejich uplatnění v moderní výrobě 

    Střelcová, Radka
    V bakalářské práci jsou zhodnoceny metody a výsledky dosahované v moderní výrobě při zavádění a uplatňování procesních kapalin. Cílem práce je posouzení stavu procesních kapalin v moderní výrobě a zpracování názoru na vliv ...