Now showing items 1-1 of 1

  • Systémy IR UWB 

    Průdek, Ctirad
    Tato bakalářská práce popisuje podstatu systémů IR UWB. V první části jsou popsány typy impulsů, jejich výhody a nevýhody. V druhé části jsou zmíněny možné typy modulací impulsů a rozdělení IR UWB systémů podle řešení ...