Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace pro Android smartphone a tablet na ovládání iNELS RF Control 

  Šreibr, Jakub
  První část práce pojednává o problematice inteligentních elektroinstalací. Popisuje jejich typy a výhody a nevýhody jednotlivých typů. Detailně se zabývá bezdrátovým systémem iNELS RF Control firmy ELKO EP s.r.o. Popisuje ...
 • [Elko EP] Přístupový bod pro systém bezdrátového ovládání spotřebičů 

  Vrana, Ondřej
  Tato práce se zabývá vývojem modulu pro komunikaci s inteligentní instalaci do domů. Cílem práce bylo seznámit se s produkty RF Control společnosti ELKO EP, s.r.o, USB sběrnicí a komponenty pro bezdrátovou komunikaci v ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Sojáková, Ludmila
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti FORMPLAST PURKERT, s.r.o. za období 2013-2017. K tomuto účelu je využita finanční analýza. V první části jsou uvedeny základní informace o společnosti, ...
 • Interpersonální komunikace v podniku 

  Říha, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou interpersonální komunikace ve společnosti AUTO – BAYER, s.r.o. Snahou je aplikovat teoretické poznatky v praxi. Pomocí této práce bych chtěl posoudit stav interpersonální komunikace ...
 • Modernizace páteřní sítě poskytovatele internetu GS-NET 

  Teplý, Jaroslav
  The object of this master’s thesis is to create concept of backbone modernization used by internet service provider GS-NET computers, s.r.o.
 • Podnikatelský záměr 

  Harajka, Viliam
  Tato diplomová práce se věnuje tvorbě a komplexnímu sestavení podnikatelského plánu, jehož cílem je realizovatelnost v praxi. Plán se věnuje firmě Seedea, s.r.o. a jednotlivým projektům, které zastřešuje. V úvodní části ...
 • Posouzení společnosti DECOSPAN CZ, s.r.o. pomocí analýzy časových řad 

  Skočík, Miroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finančních ukazatelů společnosti DECOSPAN CZ, s.r.o. za pomoci statistických metod. Vybrané finanční ukazatele a problematika časových řad je nastíněna v teoretické části. V ...
 • Řízení toku dat ve společnosti ABLE agency, s.r.o. 

  Pekárek, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh změn v informačním systému, jedná se o vytvoření nové internetové aplikace. Tato aplikace má za úkol zlepšit komunikaci mezi zákazníky a zaměstnanci i mezi jednotlivými zaměstnanci. ...
 • Technologie výroby a zpracování uhlíkových kompozitů 

  Bouchal, Petr
  Bakalářská práce pojednává o výrobních technologiích uhlíkových kompozitních materiálů. V práci jsou popsány složky kompozitních materiálů a je také uveden stručný přehled různých druhů výroby. Detailně je rozebrána ...
 • Uplatnění statistických metod při posuzování finanční výkonnosti podniku 

  Dvořák, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá využitím statistických metod v praxi. Z oboru statistiky je v práci použita regresní analýza a analýza časových řad, díky kterým dochází ke kritickému zhodnocení finanční situace společnosti ...