Now showing items 1-6 of 6

 • Aerodynamický výpocet vzduchové části parního kotle 

  Kudela, Libor
  Cílem této práce je provést rozbor problematiky aerodynamického výpočtu parních kotlů na straně spalovacího vzduchu. Na základě projekční dokumentace provést stanovení dílčích ztrátových součinitelů jednotlivých komponent ...
 • Optimalizace sacího kanálu spalovacího motoru 

  Michal, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci sacího kanálu moderního spalovacího motoru. Popisuje sestavení 3D modelu v prostředí softwaru Pro Engineer na základě reálné geometrie získanou reverzním inženýrstvím systémem ...
 • Optimalizace sacího potrubí zážehového motoru 

  Foral, Martin
  Práce pojednává o konstrukčních řešeních sacích traktů moderních soudobých spalovacích motorů. Dále pak popisuje typy proudění a konstrukční provedení sacích kanálů včetně jejich základních vlastností. Součástí práce je i ...
 • Optimalizace sacího potrubí zážehového motoru 

  Vávrovec, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh sacího traktu pro čtyřdobý motor rallyecrossové divize 1A. Pro zvýšení plnící účinnosti se zde využívá teorie rezonančního přeplňování, které je založeno na ladění délek ...
 • Sací trakt vozů Formule Student 

  Ševčík, Miroslav
  Tato práce se zabývá popisem používaných konstrukčních řešení sacích traktů vozů Formule Student. V první části jsou rozebrány pravidla soutěže. Ve druhé části pak jednotlivé komponenty sacího traktu. Ve třetí kapitole ...
 • Zvýšení účinnosti sacího kanálu zážehového motoru 

  Herka, Miroslav
  Práce popisuje konstrukční řešení sacích kanálů soudobých spalovacích motorů, jejich základní vlastnosti a jednotlivé typy proudění. Práce je zaměřena na experimentálním měření reálného sacího kanálu motoru Husaberg, jehož ...