Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní aplikace pro sdílení informací o bezpečnosti na výletu 

    Gabaj, Dominik
    Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá má pomáhať pri cestovaní zdieľaním informácii o sebe. Umožňuje vytváranie itineráru výletu a jeho následné zdieľanie ostatným užívateľom, pre kontrolu a ...