Now showing items 1-4 of 4

 • Bytový dům v Trutnově - stavebně technologický projekt 

  Schreiber, Jiří
  Diplomová práce se zabývá řešením technologie výstavby vrchní hrubé stavby na objektu bytového domu v Trutnově. Obsahem práce jsou především zpracované technologické předpisy pro monolitické stropní konstrukce a pro svislé ...
 • Dům ve svahu - technologická etapa spodní stavby 

  García Parra, Alan
  Předmětem bakalářské práce je technologická etapa spodní stavby rodinného domu ve Šlapanicích u Brna. Práce obsahuje technickou zprávu, technologické předpisy vybraných prací, návrh zařízení staveniště a strojní sestavy, ...
 • Inspekce práce a její působení v odvětví stavebnictví 

  Rusz, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou Inspekce práce ve stavebnictví. Nejprve jsou shrnuty základní pojmy, právní normy a vývoj Inspekce práce v České republice. Poté jsou popsány orgány Inspekce práce, kterými jsou Státní ...
 • Výrobní hala Otnice - hrubá vrchní stavba 

  Urbánek, Lukáš
  Tato bakalářská práce si klade za cíl jasně popsat stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby výrobní haly firmy Beton Brož s.r.o. v Otnicích. Obsahem je řešení zásobování montážních dílů a jejich doprava na staveniště, ...