Now showing items 1-8 of 8

 • Montovaná hala, areál firmy Bosh Diesel s r.o. - stavebně technologická příprava stavby. 

  Koláček, Ivo
  Diplomová práce zpracovává projekt montovaná haly v areál firmy Bosch Diesel s r.o. Práce kompletně zpracovává technickou zprávu, koordinační situaci se vztahy širších dopravních tras, studii hlavních technologických etap, ...
 • Obytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projekt 

  Gabriel, Jan
  Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro stavbu obytný soubor Nový Žižkov v Poděbradech, na které se budu nejvíce zaobírat technologickou etapou hrubé stavby hlavního stavebního ...
 • Příprava realizace multifunkčniho objektu Technologického parku v Brně 

  Bartl, Jan
  Tématem mé diplomové práce je příprava realizace administrační budovy, Českého technologického parku v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, návrh strojní sestavy, technologický předpis ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby BD Panorama Kociánka 

  Frišová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá realizací horní hrubé stavby bytového domu Panaroma Kociánka v Brně. Obsahem práce jsou technologické předpisy pro svislé a vodorovné nosné konstrukce, které jsou doplněny o návrh strojní sestavy, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Jemnice 

  Pozler, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé vrchní stavby bytového domu Jemnice. Jejím obsahem jsou technologické předpisy pro zdění a monolitické konstrukce, které jsou doplněny o návrh strojní sestavy, dopravu materiálu, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu rezidence Kociánka v Brně 

  Bartl, Jan
  Bakalářská práce se zabývá hrubou vrchní stavbou bytového domu Rezidence Konciánka, v Brně. Předmětem práce jsou technologické předpisy pro zděné a monolitické konstrukce, návrh strojní sestavy, zařízení staveniště, časový ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby školícího střediska v Náchodě 

  Nováková, Martina
  Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé vrchní stavby školícího střediska. Práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, širší dopravní vztahy a zásady organizace výroby pro danou etapu, technologický předpis ...
 • Realizace zastřešení polyfunkčního domu v Brumově 

  Šánek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá zastřešením polyfunkčního domu v Brumově-Bylnici. Jedná se o zpracování technologických předpisů pro tesařské a klempířské práce. Obsahem práce je technická zpráva se zaměřením na dané technologické ...