Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh malé vodní nádrže na drobném vodním toku 

    Pojsl, Václav
    Diplomová práce je zpracována formou studie malé vodní nádrže. Jedná se o nádrž s homogenní hrází se sdruženým bezpečnostním objektem. Technický návrh řešení nádrže vychází z normy ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“. Vodní ...