Now showing items 1-8 of 8

 • Kabeltechnik Mikulov - stavebně technologická příprava 

  Dvořáková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je technologie provádění ocelové výrobní haly a zděné administrativní budovy v areálu firmy Kabeltechnik Mikulov. Práce se zabývá návrhem zařízení staveniště, pracováním stavebně technologické ...
 • Polyfunkční dům - příprava a organizace výstavby 

  Krč, Jan
  Diplomová práce řeší přípravu a organizaci výstavby polyfunkčního objektu. Základem práce je rozpočet objektu a časové plány, které se věnují provádění železobetonového skeletu a jednotlivých navazujících činností realizace ...
 • Polyfunkční dům - technologická etapa spodní stavba 

  Krč, Jan
  Bakalářská práce řeší spodní stavbu polyfunkčního objektu, který je z důvodů složitých základových poměrů založen na vrtaných pilotech ve 3 výškových úrovních. Hlavní částí práce jsou technologické předpisy, zabývající se ...
 • Problematika měření a vyhodnocování impedance vypínací smyčky 

  Švéda, Miroslav
  Práce je věnována problematice impedance vypínací smyčky. Je zde řešena problematika měření impedance vypínací smyčky, různé postupy měření a přesnost těchto měření. Dále se práce zabývá následným vyhodnocováním měření ...
 • Realizace střešního pláště bytového domu v Morkovicích 

  Bubeníčková, Barbora
  Bakalářská práce popisuje problematiku zastřešení novostavby bytového domu v Morkovicích. Projekt obsahuje technickou zprávu, situaci zařízení staveniště, technologický předpis, časový plán výstavby, návrh strojní sestavy, ...
 • Rozšíření Podnikatelského inkubátoru Brno – jih, hrubá vrchní stavba 

  Sankot, Martin
  Tématem této bakalářské práce je zpracování technologického řešení hrubé vrchní stavby Podnikatelského inkubátoru v Brně. Jedná se o novostavbu čtyřpodlažní, nepodsklepené budovy pro administrativní a kancelářskou činnost. ...
 • Studie bezpečnosti práce ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Turčan, Michael
  Bakalářská práce přináší na základě analýzy podmínek práce v konkrétní organizaci zlepšení stávajících opatření v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důraz je kladen na bezpečnost práce a ochranu zdraví. Práce ...
 • Technologie výroby součástky se zaměřením na využití nekonvenční paprskové metody (LASER) 

  Šebela, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na řešení kompletní technologie výroby dílu v podmínkách malé firmy, úzce specializované na použití technologie LASER. Úvodní část práce obsahuje rozdělení metody LASER dle různých kategorií. ...