Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh řízení bezpečnosti práce ve vybraném úseku podniku 

    Kubisová, Iveta
    Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve výrobním úseku daného podniku. Práce poskytuje teoretická východiska, zaměřuje se na vyhodnocení rizik bezpečnosti při vstupu nových pracovníků ...
  • Realizace hrubé spodní stavby čerpací stanice 

    Zemánek, Miroslav
    Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé spodní stavby čerpací stanice v Uherském Brodě. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a provádění monolitických základů. ...