Now showing items 1-3 of 3

 • Metody měření poměrného přetvoření na konstrukci 

  Chytil, Jan
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení použitých metod měření poměrného přetvoření na základě výsledků zatěžovacích zkoušek betonových panelů. Dalším výstupem práce je porovnání skutečných naměřených hodnot s hodnotami ...
 • Statická analýza sportovní haly 

  Jedlička, Michal
  Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou sportovní haly v Libině. K vytvoření modelu byl použit program RFEM. Model byl vypracován podle poskytnuté projektové dokumentace a podle platných norem ČSN EN. Hlavním cílem ...
 • Statická zatěžovací zkouška nosné konstrukce 

  Chytil, Jan
  Předmětem diplomové práce je experimentální ověření únosnosti konstrukce zásobníku uhlí pomocí zatěžovací zkoušky. V první části je proveden rozbor druhů zatěžovacích zkoušek a jejich provedení v souvislosti s platnými ...