Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh finančního plánu vybraného podniku 

  Buršová, Eva
  Diplomová práce se zabývá sestavením návrhu finančního plánu pro vybranou společnost. První část je zaměřena na teoretická východiska, následuje analytická část, kde je představena analyzovaná společnost, jsou provedeny ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Seidl, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh podnikového finančního plánu v průmyslovém podniku P-D Refractories CZ a.s. pro následující roky 2019 až 2022. První kapitola diplomové práce je zaměřena na cíle, metody a postupy ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Strašáková, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na návrh finančního plánu pro strojírenskou společnost PBS Turbo s.r.o. na období 2020-2023. První kapitolu práce tvoří teoretická východiska finančního plánování, která jsou pro vytvoření ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Bártová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh finančního podnikového plánu pro společnost HEDVA, a.s. pro následující roky 2020 až 2023. První kapitola se zabývá cíli a postupy zpracování práce. Druhá kapitola obsahuje teoretická ...
 • Rizika prognózy tržeb na základě historických dat a jejich důsledky pro vypočtenou hodnotu podniku 

  Karas, Michal; Režňáková, Mária (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-12)
  Purpose of the article: This paper deals with statistical methods of sales forecasting and their impact on calculated business value using the income capitalization approach. Our aim was to present several statistical ...