Now showing items 1-3 of 3

 • Neuronové sítě a jejich aplikace 

  Chaloupka, David
  Cílem této práce je podat ucelený pohled na nejznámější typy umělých neuronových sítí a možnosti jejich aplikací. Popsány jsou dopředné sítě s algoritmem učení zpětného šíření chyby, Hopfieldovy sítě a samoorganizující se ...
 • Řešení optimalizačních úloh inspirované živými organismy 

  Popek, Miloš
  S řešením optimalizačních problémů se setkáváme v každodenním životě, kdy se snažíme zadané úkony provést nejlepším možným způsobem. Ant Colony Optimization je algoritmus inspirovaný chováním mravenců při hledání potravy. ...
 • Simulátor umělého života 

  Popek, Miloš
  Oblast umělého života je velmi rozsáhlá. Tato práce je zaměřena na simulace s reaktivními agenty. Je popsán návrh simulátoru umělého života a jazyka pro definování chování agenta. Jsou popsány návrhy a výsledky provedených ...