Now showing items 1-9 of 9

 • Kindergarten in the passive standard 

  Niesner, Daniel
  Cílem mé bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace budoucí stavby mateřské školy v pasivním standardu. Jedná se jednopodlažní, nepodsklepený objekt s kapacitou pro 50 dětí a 4 členy personálu. Půdorys objektu ...
 • Letiště Zábřeh 

  Rycková, Silvie
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace novostavby Správní budovy letiště. Objekt je třípodlažní, nepodsklepený. Objekt je založen na základových pasech. Půdorys objektu je obdélníkový. Budova je navržena z ...
 • Low energy detached house 

  Šenovský, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce je zpracování dokumentace novostavby rodinného domu v nízkoenergetickém standardu pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Střecha sedlová, hlavní orientace objektu je na jih.
 • Mateřská škola v Moravanech u Brna 

  Iván, Kitti
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace novostavby mateřské školy. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený s kapacitou 60 dětí rozdělených do 3 oddělení. Objekt je založen na základových pasech. Půdorys objektu ...
 • Mateřská škola v Netíně 

  Pospíšilová, Jitka
  Předmětem této diplomové práce je návrh mateřské školy na konkrétním pozemku v Netíně. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní provoz. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený s kapacitou 40 dětí. ...
 • Novostavba mateřské školy 

  Müllner, Jiří
  Předmětem diplomové práce je zpracování dokumentace novostavby mateřské školy v Kuřimi. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený s kapacitou 66 dětí rozdělených do 3 tříd. Objekt je založen na základových pasech. Půdorys ...
 • Nursery school 

  Horáček, Radek
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace novostavby mateřské školy. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený s kapacitou 60 dětí rozdělených do 4 oddělení. Objekt se založen na základových pasech. Půdorys objektu ...
 • Penzion s restaurací 

  Saj, Marek
  Tato diplomová práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace penzionu s restaurací. Řešený objekt se nachází na rovinaté parcele číslo 2016 v obci Hradec nad Moravicí, katastrální území Hradec nad Moravicí [646814]. ...
 • Víceúčelový objekt Brno 

  Večeřa, Lukáš
  Diplomová práce řeší novostavbu víceúčelového objektu v Brně formou dokumentace pro provedení stavby. Práce obsahuje textovou, výkresovou a výpočtovou část. Objekt je navržen jako samostatně stojící a situován v mírně ...