Now showing items 1-20 of 24

 • Budova občanské vybavenosti 

  Matulíková, Monika
  Cílem této diplomové práce je navrhnout budovu domova pro seniory včetně soukromého dvora a parkoviště v Kroměříži. Jedná se o dvoupodlažní budovu bez podsklepení, s plochou vegetační střechou, na které jsou umístěni solární ...
 • Budova školky s téměř nulovou spotřebou energie 

  Ryšavý, Daniel
  Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První a druhá část se zabývají návrhem budovy mateřské školy, jejího technického zařízení a systémy řízení. Třetí část je zaměřena na tepelně-technické, ekonomické a environmentální ...
 • Bytový dům - Teplice nad Bečvou 

  Andrýsek, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh Bytového domu v Teplicích nad Bečvou, obce umístěné v blízkosti Hranic na Moravě (okres Přerov). Jedná se o čtyřpodlažní stavbu, vybavenou příčným nosným systémem, umístěným kolmo ke ...
 • Energeticky efektivní rodinný dům 

  Vančo, Matúš
  Predmetom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby rodinného domu v meste Brno, mestská časť Líšeň. Zvislé nosné konštrukcie oboch nadzemných podlaží sú z vápennopieskových ...
 • Energeticky úsporná budova mateřské školy 

  Zumr, David
  Diplomová práce je rozdělena do tří částí. Problematikou první a druhé části je návrh budovy mateřské školy, její technické zařízení a systémy řízení. Třetí část je zaměřena na energetické, ekonomické a ekologické porovnání ...
 • Hotel 

  Neuwirth, Filip
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby hotelového objektu s restauračním zařízením, který je situován v okrajové západní nezastavěné části krajského města Jihlava. Řešená stavba má tři ...
 • Kongresový hotel - Brno,Veveří 

  Mazalová, Michaela
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby hotelového objektu s lobby barem, který je situován ve střední části krajského města Brno. Řešená stavba má čtyři nadzemní podlaží a je zastřešena ...
 • Mateřská škola 

  Berényiová, Christiána
  Diplomová práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace pro mateřskou školu ve městě Velké Pavlovice. Jedná se o samostatně stojící budovu se dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením umístěnou v mírně ...
 • Mateřská škola 

  Doseděl, Adam
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh mateřské školy v Šumperku. Jedná se o jednopodlažní budovu s plochou střechou. Ve spodní části objektu se nachází denní místnosti pro děti. Ve střední části je technická místnost s ...
 • Mateřská škola Modřínová 

  Cabejšek, David
  Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro novostavbu mateřské školky, která se nachází v obci Moravany u Brna. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující ...
 • Mateřská škola v pasivním standardu 

  Výtisk, Jiří
  Předmětem této diplomvé práce je projekt novostavby mateřské školy v pasivním standardu. Škola je navržena jako dvoupodlažní. V obou podlažích jsou vybudovány dvě třídy, každá pro dvacet dětí. Objekt je založen na základových ...
 • Motel 

  Beranová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Konkrétně byly vypracovány části A, B, C, D.1.1 a D.1.3 přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky ...
 • Novostavba mateřské školy ve Velkých Bílovicích 

  Příborský, Roman
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu mateřské školy, která se nachází ve městě Velké Bílovice. Objekt je umístěn v okrajové části města poblíž základní školy na území s rovinatým ...
 • Novostavba polyfunkční budovy, Frýdek-Místek 

  Bystroň, Patrik
  Diplomová práce se zabývá zpracováním prováděcí dokumentace pro novostavbu polyfunkční budovy ve Frýdku-Místku. Budova má tři nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace se zázemím. V druhém a třetím ...
 • Novostavba rodinného domu se zubní ordinací 

  Berényiová, Christiána
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro rodinný dům se zubní ordinací v Prievidzi. Stavba pozůstává ze tří samostatně stojících objektů. Všechny objekty jsou vyzděné z vápenopískových ...
 • Obecní úřad s multifunkčním sálem 

  Valášek, Radek
  Cílem této diplomové práce je návrh Obecního úřadu s multifunkčním sálem v Dolanech u Olomouce. Budova se skládá ze dvou částí, kanceláří a multifunkční haly. Jedná se o tří podlažní budovu se suterénem. Objekt má ...
 • Objekt občanské vybavenosti 

  Zachovalová, Jana
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby hotelového objektu s restauračním zařízením, který je situován v centrální zastavěné části města Letovice v Jihomoravském kraji. Řešená stavba je ...
 • Polyfunkční dům Olomouc 

  Ocelík, Tomáš
  Tato práce řeší návrh novostavby polyfunkčního domu s provozy pro bydlení, administrativní práci a část baru. Pozemek, na kterém je stavba situována, leží ve městě Olomouc v Olomouckém kraji. Stavba se skládá z pěti ...
 • Polyfunkční dům u meandrů řeky Lučiny 

  Bulawová, Šárka
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu v Havířově. Objekt má tři nadzemní podlaží a suterénní garáž. V prvním nadzemním podlaží se nachází obchody a kavárna. Ve druhém a třetím ...
 • Polyfunkčný dom 

  Vančo, Matúš
  Predmetom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby polyfunkčného domu v meste Brno, mestská časť Brno - střed - Černá Pole. Zvislé nosné konštrukcie nadzemných podlaží sú z vápennopieskových ...