Now showing items 1-17 of 17

 • Bytový dům 

  Habán, Petr
  Diplomová práce řeší novostavbu bytového domu ve Velkém Meziříčí (kraj Vysočina). Objekt je obdélníkového půdorysu s pěti nadzemními podlažími s plochou střechou. Bytový dům obsahuje 29 bytových jednotek, má bezbariérový ...
 • Energeticky efektivní řadový rodinný dům 

  Král, Jakub
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby energeticky efektivního řadového rodinného domu v proluce. Objekt se skládá ze dvou bytových jednotek o velikosti 4+KK a 6+KK. Objekt je podsklepen, má dvě nadzemní podlaží ...
 • Mateřská škola 

  Konečný, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby mateřské školy v obci Velíková. Mateřská škola je situována na pozemcích p.č. 528/1 a p.č. 63 v jejich severní části. Jedná se o dvoupatrový objekt s částečným podsklepením. V ...
 • Mateřská škola 

  Ambrožová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem funkčního celku mateřské školky v Křenovicích (okres Vyškov). Objekt je rozdělený na 3 funkční části. Prostřední část je navržena jako dvoupodlažní, zbylé 2 části jsou jednopodlažní. ...
 • Mateřská škola v Hradci Králové 

  Hovorková, Kamila
  Diplomová práce řeší projekt mateřské školy v mírném terénu. Mateřská škola je umístěna na pozemcích p.č. 967/1, st. p.č. 2354, st. p.č. 1553/1 v Hradci Králové. Stavba má dvě nadzemní podlaží. Mateřská škola je určena pro ...
 • Penzion Pamferova Huť 

  Trojáková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace penzionu. Navrhovaný objekt se nachází v lokalitě Železná Ruda v obci Pamferova Huť. Lokalita je hojně využívaná turisty v zimním i letním období. Jedná ...
 • Penzion s restaurací, Pasohlávky 

  Melounová, Martina
  Předmětem diplomové práce je projekt penzionu a restaurace. Jedná se o novostavbu dvou budov na rovinaté pozemkové parcele č.5767, která se nachází v obci Pasohlávky. Penzion je navržen jako částečně podsklepený s dvěma ...
 • Polyfunkční dům 

  Ficza, Silvia
  Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie k vytvoreniu Polyfunkčného domu v katastrálnom území Brno – Líšeň. Objekt polyfunkčného domu je navrhnutý s jedným podzemným podlažím a štyrmi ...
 • Polyfunkční dům ve Velkém Meziříčí 

  Lysý, Miroslav
  Předmětem diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro novostavbu polyfunkčního domu ve Velkém Meziříčí. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní s částečným podsklepením, které slouží k účelům parkování ...
 • Požární stanice 

  Kárníková, Iva
  Diplomová práce je zpracovaná ve formě projektové dokumentace stavby. Jedná se o novostavbu požární stanice typu P3. Objekt je dispozičně řešen dle ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice a obsahuje prostory pro ...
 • Rehabilitační centrum Pasohlávky 

  Skříčková, Alžběta
  Diplomová práce se zabývá návrhem rehabilitačního centra, které se nachází v katastrálním území obce Mušov na hranici obce Pasohlávky. Jedná se o dvoupodlažní rehabilitační centrum s přilehlou tělocvičnou a částečným ...
 • Rekonstrukce bytového domu 

  Chmelař, Jiří
  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací pro rekonstrukci šicí dílny ve Zlíně. Současný jednopodlažní objekt bude zvětšen o jedno nadzemní podlaží. V novém podlaží vznikne pět bytových jednotek. Prostor šicí dílny ...
 • Rekonstrukce železničního nádraží 

  Bolješik, Martin
  Diplomová práce byla zpracována na úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby. Tématem je projekt rekonstrukce železničního nádraží v obci Velká nad Veličkou. Rekonstrukce pozůstává z opravy stávající budovy a ...
 • Rodinný dům 

  Chmelař, Jiří
  V bakalářské práci je zpracována projektová dokumentace pro stavbu rodinného domu. Rodinný dům je dvoupodlažní a částečně podsklepený. Svislé konstrukce jsou z vápenopískového zdícího systému KM Beta Sendwix. Stropní ...
 • Rodinný dům ve Valašském Meziříčí 

  Skříčková, Alžběta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu, který se nachází v katastrálním území obce Valašské Meziříčí. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům ve svahu, s garáží a terasou přilehlou k 1NP, který plní funkci bydlení ...
 • Rodinný dům, Bystřice pod Hostýnem 

  Šindelková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu na konkrétním pozemku v obci Bystřice pod Hostýnem. Cílem je vytvořit dispozičně logicky provázaný celek, který bude vyhovovat požadavkům moderní čtyř až pětičlenné ...
 • Skeletový rodinný dům 

  Studený, Marek
  Předmětem bakalářské práce je novostavba dvoupodlažního rodinného domu v místní části Kudlov města Zlína. Objekt je tvořen železobetonovými, prefabrikovanými dílci tvořící skeletovou konstrukci. Nosná konstrukce je tvořena ...