Now showing items 1-2 of 2

  • Honeypot pro protokol LoRaWAN 

    Zhukova, Viktoriia
    Bakalářská práce se v teoretické části zabývá technologií LoRaWAN, popisuje komunikaci v síti. Věnuje se bezpečnosti LoRaWAN sítě a popisuje zranitelnosti a mitigační opatření. Druhá polovina teoretické části je zaměřena ...
  • Platforma pro virtualizaci komunikační infrastruktury 

    Stodůlka, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá výběrem platformy pro virtualizaci infrastruktury se zaměřením na kontejnerizaci s podporou sandboxingu a následným zkoumáním její náročnosti. Práce začíná vysvětlením základních technologií jako: ...