Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizované měření infračervených čidel pro sanitární techniku 

    Ambrož, Jaromír
    Tato práce se zabývá možnostmi řešení automatizovaného měření infračervených senzorů pro sanitární elektroniku. Realizované pracoviště je plně automatické a veškerá data jsou párována a vyhodnocována ERP systémem.
  • Tester pro výstupní kontrolu spouštěče splachování 

    Ambrož, Jaromír
    Tato práce se teroreticky zabývá základními funkcemi optických senzorů pro sanitární elektroniku a jejich sledovanými parametry. Na základě teoretických poznatků bylo úkolem navrhnout poloautomatické měřící pracoviště pro ...