Now showing items 1-17 of 17

 • Café klub BIKROS FAVORIT Brno - Komárov 

  Valach, Lukáš
  Tématem bakalářské práce je návrh Café klubu Bikros Favorit při ulici Hněvkovského v městské části Brno-Komárov. Cílem této práce je vytvoření architektonické a urbanistické koncepce, jejíž funkce bude velkým přínosem pro ...
 • Centrum transferu technologií VUT 

  Driják, Ondřej
  Budova, jako téma bakalářské práce. Průmyslová budova, ve které se budou tvořit nové technologie, nové stroje, nové chemické prvky, které vymysleli studenti Vysokého učení technického v Brně. Tvar budovy vznikal postupně, ...
 • Domov důchodců ve Skrbeni 

  Gabrlíková, Markéta
  Cílem diplomové práce je návrh domova důchodců ve Skrbeni.Navržená stavba má tři nadzemní podlaží se stěnovým nosným systémem. V 1S je technické zázemí. V 1NP je rehabilitace, kuchyň se zázemím a jídelna. Ve 2NP a 3NP jsou ...
 • Objekt pro malé a střední podnikání 

  Kopřivová, Nikola
  Objekt pro malé a střední podnikání se nachází na okraji města Brna v Modřicích. V těsné blízkosti se nachází nákupní centrum Olympie, Giga sport a Skonto nábytek. Objekt je řešen jako kompaktní hmota, která je horizontálně ...
 • Panský dvůr Boskovice 

  Podivínská, Adéla
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v letním semestru 2. ročníku bakalářského studia. Úkolem bylo řešení obnovy a nového využití objektu s půdní vestavbou, v současné době nevyužívaného, objektu ...
 • Přístavba školy - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Goroš, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá odváděním splaškových a dešťových odpadních vod a zásobování vodou a plynem v přístavbě základní školy. Řešený objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Teoretická část se zabývá uchycováním potrubí. ...
 • Teplovzdušné vytápění tělocvičny 

  Janková, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení pro dva vybrané prostory, tělocvičnu a její hygienické zázemí, tak aby byly splněny funkční, hygienické a provozní požadavky na mikroklima sportovních ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Kadlecová, Sylva
  Bakalářská práce „Výroba dámské konfekce“ je zpracována ve formě architektonické a konstrukční studie a projektové dokumentace pro provedení stavby obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je ...
 • Vzduchotechnika kulturního centra 

  Hodula, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky pro kulturní centrum, které je umístěné v Praze 6 - Dejvicích. Centrum se skládá ze vstupní haly, restaurace, konferenčního sálu, hygienických zázemí, zázemí restaurace, ...
 • Vzduchotechnika kulturního domu 

  Prouza, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je návrh vzduchotechniky kulturního domu. Byla navržena dvě zařízení rovnotlakého systému větrání a chlazení. Jsou navrženy centrální vzduchotechnické jednotky doplněné o systém split a fancoil, pro ...
 • Vzduchotechnika multifunkčního objektu 

  Malovaný, Ondřej
  V první části bakalářské práce slouží k nastínění parního oběhu chlazení se zaměřením na kompresorové chlazení. Druhá část se zabývá návrhem vzduchotechniky pro první nadzemní podlaží multifunkčního objektu. Podrobně jsou ...
 • Vzduchotechnika pro bankovní ústav 

  Fára, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem vzduchotechniky pro bankovní centrum. Podrobně jsou řešeny všechny místnosti včetně velkých hal a hygienického zázemí. Objekt je dvoupodlažní. Haly a konferenční místnosti jsou klimatizovány centrálním ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace kryté plovárny 

  Hrbáček, Miroslav
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací v kryté plovárně v městě Litomyšl. Teoretická část práce se zaměřuje na využití šedé a dešťové vody jako vody provozní. Práce obsahuje návrh ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Vaněrka, Zdenek
  Bakalářská práce se zabývá odváděním odpadních a dešťových vod, zásobováním vodou a plynem v bytovém domě. Teoretická část práce řeší dispoziční uspořádání hygienických zařízení v bytových domech. Technická část řeší vnitřní ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v mateřské škole 

  Laštovička, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v objektu mateřské školy v Židlochovicích na sídlišti Družba. Objekt se skládá z dvou nadzemních podlaží, kde v 1. nadzemním podlaží se ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v objektu 

  Laštovička, Petr
  Bakalářská práce zpracovává zdravotně technické a plynovodní instalace v osmipodlažním bytovém domě se suterénem. Teoretická část se zabývá materiály používanými pro vodovodní potrubí. Výpočtová a projektová část obsahují ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve výrobní hale 

  Hlaváčová, Zuzana
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací a plynovodní instalace ve výrobní hale v Tišnově. Teoretická část se zabývá odváděním a čištěním odpadních vod s obsahem ropných látek. Práce se dále zaměřuje ...