Now showing items 1-20 of 22

 • 3D demo pro holografický displej 

  Kulda, Lukáš
  Výsledkem této práce je 3D demo pro holografický displej vizualizující družicová data na povrchu zeměkoule. Pro získání vizualizovaných dat bylo využito Earth Engine API od společnosti Google. Scéna 3D modelu a uživatelské ...
 • Analýza použitelnosti GPS dat pro navigaci mobilního robotu 

  Novák, Pavel
  Tato práce se zabývá problémem přesnosti GPS a DGPS při navigaci mobilního robota ve venkovním prostředí. První část práce se zabývá teoretickým rozborem GPS, popisem jeho funkce, teoretickým popisem chyb a jejich vlivem ...
 • Aplikace pro inteligentní logování polohy z GPS pro zařízení s OS Android 

  Šťastný, Petr
  Cílem této práce je vytvořit samostatnou službu, která by zjišťovala, ukládala a přeposílala informace o poloze uživatele s operačním systémem Android. Informace by měli být přeposílány on-line. Ukládání polohy by mělo ...
 • Autonomní rotátor pro příjem dat z NOAA družic 

  Michalík, Daniel
  Tato bakalářská práce popisuje teoretickou část návrhu a výrobu autonomního anténního rotátoru určeného pro směrování parabolické antény na družice NOAA. Je popsána problematika pohybu družic a jednotlivé možnosti výpočtu ...
 • Experimental Satellite Phase 3D before Launch 

  Kasal, M.; Sebesta, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-04)
  To build a satellite can be a dream for many engineers. We are happy that we can participate in the AMSAT PHASE 3D project. Our responsibility is very high because one of our on-board receivers is the main one of the command ...
 • High–Speed Data Transmission Subsystem of the SEOSAR/PAZ Satellite 

  Fernandez, J. R. O.; Draskovic, D.; Briso–Rodriguez, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  This paper analyzes a digital interface and bus system modeling and optimization of the SEOSAR/PAZ Earth Observation satellite. The important part of the satellite is an X–band Synthetic Aperture Radar instrument that ...
 • Koncepční návrh zástavby tepelného spínače do konstrukce družice 

  Vrba, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na sestavení přehledu konstrukcí a teplených cest kosmických lodí a kosmických vozidel, které se v současné době používají. Na základě specifických požadavků a standardů jsou vypracovány ...
 • Konstrukce rotačního uložení polohovací satelitní antény 

  Šreibr, Vít
  Cílem této bakalářské práce je vypracování konstrukčního návrhu rotačního uložení polohovací satelitní antény. Jedná se o dílčí řešení projektu zaměřeného na vývoj nového produktu pro komerční subjekt. Zařízení umožňuje ...
 • Ložiska ve vesmíru 

  Vavřík, Petr
  V současné době se od vesmírných satelitů na oběžné dráze požaduje bezporuchový provoz delší než 10 let. To přináší vysoké nároky na tribologické systémy satelitu, které musí po tuto dobu správně fungovat v nehostinném ...
 • Model terminálu VSAT 

  Kudlička, Miroslav
  V této práci je rozebrána komunikace pomocí družicových sítí VSAT. Jsou definovány možné topologie sítě, používaná kmitočtová pásma, oběžné dráhy využívaných družic a také přístupové techniky. Další část je zaměřena na ...
 • Možnosti využití GPS při analýze silničních nehod 

  Jokešová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití GPS při analýze silničních nehod. Popisuje historii a strukturu amerického globálního polohového systému (GPS), ruského systému GLONASS a evropského systému Galileo. Dále jsou ...
 • Napájecí zdroj pro družicové aplikace 

  Pavlík, Arnošt
  Bakalářské práce spočívá v návrhu a realizaci spínaného zdroje pro použití v satelitech typu Cubesat. V dokumentu jsou popsány teoretické poznatky týkaje se spínaných zdrojů. Dokument také obsahuje základní teoretické ...
 • Navigační systémy ve vozidlech 

  Mišinger, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem navigačních systémů, které jsou v současné době využívány, nebo by v nejbližší době měly být v aktivním provozu. Je zde obsaženo základní rozdělení satelitních navigačních systémů, ...
 • NOVÉ METODY KANÁLOVÉHO KÓDOVÁNÍ PRO DRUŽICOVOU KOMUNIKACI 

  Rumánek, Jaroslav
  Disertační práce se zabývá problematikou nových progresivních metod kanálového kódování při přenosu datových zpráv prostřednictvím družicového transpondéru. Součástí práce je návrh systému pro přenos krátkých textových ...
 • Přehled atmosférických nosičů pro vypouštění družic na oběžnou dráhu Země 

  Bačová, Alena
  Tahle bakalářská práce je rešerší zabývající se přehledem atmosférických nosičů pro vypouštění družic na oběžnou dráhu Země. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první se zabývá základními principy reaktivního ...
 • Řízení orientace družice - laboratorní úloha 

  Neužil, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o základech družicových systémů, o jejich dělení, použití a o jejich technologii. Důležitou částí je popis principu řízení orientace a stabilizace malých experimentálních družic typu CubeSat. ...
 • Sklápěcí mechanismus mobilní satelitní antény 

  Buchta, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh polohovacího mechanismu satelitní antény, převážně pro použití na vozidlech, který bude schopen pracovat i za nepřízni¬vých povětrnostních podmínek. Konstrukce a zpracování daného ...
 • Softwarový přijímač pro dálkový průzkum Země v pásmu X 

  Zedka, Radim
  Práce se zabývá procesem návrhu digitálního přijímače pro signály družic dálkového průzkumu Země v pásmu X. V první části je uveden seznam družic které umožnují příjem vědeckých dat pomocí amatérských neautorizovaných ...
 • Synchronizace času pomocí GPS 

  Švábeník, Petr
  Tento projekt pojednává o využití celosvětového družicového systému GPS k časové a frekvenční synchronizaci. Studie pojednává o základních principech GPS systému, jeho segmentech a dále možnosti jeho využití. Dále jsou ...
 • Vnější část přijímacího systému družicových signálů v pásmu UHF 

  Sýkora, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá všesměrovými anténami v pásmu UHF, zejména tedy parazitní anténou typu Lindenblad, která byla optimalizována z hlediska nulového příjmu v nadhlavníku a napájení. Dalším bodem této práce bylo ...