Now showing items 1-15 of 15

 • Analysis of Construction Auctions Data in Slovak Public Procurement 

  Hanák, Tomáš; Serrat, Carles (Hindawi, 2018-12-01)
  The requirement for efficient public spending leads contracting authorities to use electronic reverse auctions (e-RA), a tool that allows achieving financial savings. In this study, we aim to explore the relationships ...
 • Analýza možností a uplatňování dotačních programů k dosahování vyššího energetického standardu výstavby 

  Šíma, Zbyněk
  Práce se zabývá otázkou nízkoenergetické výstavby v České republice a mapuje programy, které jsou nabízeny ze strany státu a Evropské unie, určené na zlepšení technickoekonomických vlastností budov. Práce také řeší dopady, ...
 • Daňové benefity zaměstnanců 

  Česal, Zdeněk
  Tato práce se zabývá možnostmi daňově výhodného odměňování zaměstnanců pomocí zaměstnaneckých výhod. Popisuje jak peněžní, tak nepeněžní formy odměňování a motivování pracovníků a zároveň ukazuje jejich dopady na daňové ...
 • Ekonomická a ekologická hlediska rozhodování při použití recyklovaného kameniva do pozemních komunikací 

  Trávníček, Dušan
  Bakalářská práce se zabývá rozhodováním při použití recyklovaného a přírodního kameniva do pozemních komunikací. Jedná se o rešerši, kde se zabývám způsoby recyklace a jejich ekonomickým a ekologickým přínosem společnosti. ...
 • Ekonomické a environmentální hodnocení energeticky úsporných opatření na rezidenčních budovách 

  Dosedělová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá energeticky úspornými opatřeními panelových domů, jejich vlivem na životní prostředí a ekonomickou efektivností. V teoretické části jsou jednotlivá opatření popsána a jsou definovány možné způsoby ...
 • Energetické úspory velkých objektů 

  Řehák, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je vyhodnocení úsporných opatření využívající vlastní výrobu tepla a elektrické energie za pomoci kogeneračních jednotek, využití obnovitelných zdrojů pro částečné pokrytí spotřeb objektů, ...
 • Energeticky efektivní horská chata 

  Němec, Ondřej
  Diplomová práce vychází z návrhu energeticky efektivní horské chaty v horském středisku Čenkovice. Na zadaném pozemku se v současné době nachází stávající objekt horské služby. Pozemek je většího rozměru, středně svažitý, ...
 • Návrh implementace aukčního systému pro galerie 

  Racký, Peter
  V mé diplomové práci zpracovávám implementaci aukčního systému do internetové prezentace galerie. Řešení bylo objednáno reklamní agenturou CCD Media, s.r.o. V součastnosti je trend zavádění aukcí, zejména elektronických ...
 • Optimalizace investice v obci 

  Novosád, Michal
  Moji bakalářskou práci ‚,Optimalizace investice v obci‘‘ jsem rozdělil na dvě části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části se nejdříve věnuji základním definicím obce, jejího financování a rozpočtu. V nadcházející ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Harťanská, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou současné finanční situace v akciové společnosti ZFP Akademie. Hodnotí výkonnost podniku na základě výstupů z účetnictví. Znalost historických dat a správná prognostika budoucího ...
 • Posouzení investic do úspor vytápění rodinných domů 

  Kalivodová, Markéta
  Smyslem této bakalářské práce je posouzení investic do vytápění modelového rodinného domu. Za tímto účelem jsou nejdříve obecně rozebrány jednotlivé možnosti snížení energetické náročnosti domu, přičemž byly zmíněny i ...
 • Příprava realizace železničního viaduktu v Ostrově nad Oslavou 

  Šťastný, Jiří
  Diplomová práce se zabývá přípravou realizace železničního viaduktu v Ostrově nad Oslavou. Realizace hlavních technologických etap je řešena ve stavebně technologické studii. Technologické postupy jednotlivých dílčích ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Šolc, Jakub
  Cílem diplomové práce „Studie operativního řízení výroby“ je racionalizace výroby a rozvodu stlačeného vzduchu. Práce se zabývá popisem výchozího stavu, analýzou výroby stlačeného vzduchu a návrhem racionalizačních opatření. ...
 • Využití reverzních elektronických aukcí u veřejných zakázek na stavební práce 

  Belás, Daniel
  Predmetom bakalárskej práce „Využití reverzních elektronických aukcí u veřejných zakázek na stavební práce “ je analýza problematiky zadávania verejných stavebných zákaziek použitím elektronických nákupných aukcií. Súčasťou ...
 • Záznamník přenesených dat pro sériové komunikační linky 

  Jankech, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce je realizácia záznamníku dát zo sériových liniek. Práca popisuje základné pojmy pre sériové komunikácie a bližšie sa zaoberá štandardami RS232 a RS485 pre sériovú komunikáciu. Sú v nej popísané ...