Now showing items 1-2 of 2

  • Financování bydlení v České republice 

    Žaroský, Zdeněk
    Předmětem diplomové práce „Financování bydlení v České republice“ je popis, analýza a charakteristika možnosti financování bydlení a srovnání jejich výhodnosti. V teoretické části práce jsou popsány základní druhy financování ...
  • Návrh způsobu financování vlastního bydlení 

    Doupovcová, Denisa
    Tato práce se zabývá možnostmi financování bydlení v České republice. Teoretická část popisuje základní druhy financování bydlení, a to hypoteční úvěry a úvěry poskytované stavební spořitelnou. Analytická část je zaměřena ...