Now showing items 1-1 of 1

  • Počítačem komponovaný hudební doprovod 

    Vinš, Jakub
    Práca sa zaoberá počítačom generovanou hudbou, so zameraním na dotvorenie doprovodu do vstupnej, existujúcej piesne vo formáte MIDI pomocou neurónových sietí. V úvodnej kapitole sú predstavené existujúce prístupy pre ...