Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy stochastického programování 

    Klimeš, Lubomír
    Stochastické programování a optimalizace jsou mocnými nástroji pro řešení široké škály inženýrských problémů zahrnujících neurčitost. Algoritmus progressive hedging je efektivní dekompoziční metoda určená pro řešení ...
  • Stochastická optimalizace v programu AIMMS 

    Kůdela, Jakub
    Tato diplomová práce uvádí základní poznatky matematického a především stochastického programování. Navíc se zabývá použitím softwaru AIMMS při vytváření a řešení optimalizačních problémů. Naším hlavním cílem je naprogramovat ...