Now showing items 1-6 of 6

 • 3D tisk keramických kostních náhrad s rozdílnou vnitřní stavbou 

  Novotná, Lenka
  Porézní biokeramické materiály se jeví být slibné jako dočasné kostní náhrady pro regeneraci kostní tkáně. Zatímco chemické složení ovlivňuje biokompatibilitu, vnitřní struktura je klíčová pro penetraci buněk, difuzi živin, ...
 • Bioceramic Materials for Advanced Medical Applications 

  Novotná, Lenka
  Cílem disertační práce bylo připravit trojrozměrné biokeramické podpůrné systémy („skafoldy“), které by v budoucnu mohly pomoci při rekonstrukci a regeneraci poškozených kostních tkání. Porézní keramické pěny byly připraveny ...
 • Keramické materiály používané v medicíně - výzvy a příležitosti 

  Vitásek, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá keramickými materiály používanými v medicíně, zejména v ortopedických a dentálních aplikacích. Úvodní část práce se zaměřuje na požadavky a současný stav biomateriálů používaných v kostním ...
 • Residence Erasmus - příprava, realizace a řízení stavby 

  Dokoupil, Jan
  Diplomová práce se zabývá výstavbou bytového domu Rezidence Erasmus. Práce obsahuje technickou zprávu k řešené problematice, zařízení staveniště ve třech etapách, a to v průběhu provádění zemních prací, hrubé vrchní stavby ...
 • Stability of collagen scaffold implants for animals with iatrogenic articular cartilage defoects 

  Jančář, Josef; Vojtová, Lucy; Nečas, Alois; Srnec, Robert; Urbanová, Lucie; Crha, Michal (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2009-12-15)
  Synthesis and characterization of biodegradable hydrogels based on collagen modified by addition of synthetic biodegradable copolymer intended for preparation of porous scaffolds for mesenchymal stem cells used for possible ...
 • Vliv biologicky aktivních látek na strukturu a vlastnosti kolagenových substrátů 

  Muchová, Johana
  Diplomová práce se zabývá přípravou 3D porézních kolagenových skafoldů metodou lyofilizace a jejich modifikací bioaktivními látkami. K modifikaci byly použity přírodní polysacharidy – chitosan, vápenatá oxidovaná celulóza ...