Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce význačných bodů v obraze 

    Čížek, Roman
    Tato práce se zabývá detekcí význačných bodů v obraze. Zaměřuje se především na metodu SIFT, kterou popisuje podrobněji. Obsahem je také implementace SIFT detektoru za pomocí knihovny OpenCV a zhodnocení jeho výsledků.