Now showing items 1-2 of 2

  • Fluorimetrické stanovení skandia 

    Holubová, Zuzana
    V práci je podrobně studováno fluorimetrické stanovení skandia 8-Hydroxychinolin-5-sulfonovou kyselinou. Byly zhodnoceny všechny podstatné faktory na fluorescenci, např. vliv času, pH, koncentrace činidla, tlumičů, tenzidů ...
  • Zpracování Al-Sc hliníkové slitiny technologií SLM 

    Skulina, Daniel
    Diplomová práce se zabývá experimentálním určením procesních parametrů pro dosažení relativní hustoty více než 99 % u hliníkové slitiny legované scandiem (Scalmalloy®) při zpracování technologií SLM. Slitina dosahuje vyšších ...