Now showing items 1-20 of 26

 • 3D měření a digitalizace v technologii tváření 

  Krčma, Erik
  Práce popisuje metody 3D měření a digitalizace využívané v mnoha oblastech strojírenské technologie, zejména pak technologie tváření. Nejprve je popsána základní teorie a způsob, jakým každá metoda získává data o měřených ...
 • Adaptivní plánování trajektorie průmyslového robotu 

  Dizorzi, Matúš
  Táto práca sa zaoberá rozšírením stávajúceho systému RoScan o nové funkcie zabezpečujúce bezpečné, adaptívne správanie manipulátora počas celej trajektórie pri snímaní daného objektu. Práca popisuje matematický model ...
 • CAD návrh pouzdra laserového zaměřovače pro pistoli Walther PPS M2 

  Macků, Veronika
  Cílem této práce je vytvoření pouzdra laserového zaměřovače pro pistoli Walther PPS M2 s pomocí metod reverzního inženýrství. První část představuje rešerši laserových zaměřovačů. Druhá část obsahuje zamyšlení nad problémem, ...
 • Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum 

  Kubíček, Martin
  Diplomová práce si dává za cíl navrhnout a uvést v praxi metodiku snímání oční duhovky ve viditelném spektru. Klade přitom důraz na kvalitu snímků, věrohodné podání barev vůči reálnému podkladu a hlavně na kontinuální ...
 • Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum 

  Kubíček, Martin
  Diplomová práce si dává za cíl navrhnout a uvést v praxi metodiku snímání oční duhovky ve viditelném spektru. Klade přitom důraz na kvalitu snímků, věrohodné podání barev vůči reálnému podkladu a hlavně na kontinuální ...
 • Čtečka Braillova písma 

  Fabík, Jiří
  Tato práce je zaměřena na počítačové zpracování obrazu, konkrétně naskenovaných Braillských dokumentů. Jde o techniku vyhledávání Braillských znaků (bodového písma), rozpoznání a následné převedení na běžný text. Tečky, ...
 • Demonstrační laserový 3D skener 

  Záveský, Filip
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí demonstračního 3-D skeneru a programu pro zpracování dat, pracujícího s metodou triangulace. Obsahem práce je seznámení se se základními principy skenování, popisem triangulace a ...
 • Design ručního 3D skeneru 

  Štigler, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na design ručního 3D skeneru vyšší cenové kategorie. Řeší problémy jako je dlouhá doba práce, pozorování monitoru při skenování, univerzálnost přístroje a bezpečnost přístroje před mechanickým ...
 • Design samoobslužné pokladny 

  Baránek, Jan
  Předmětem této diplomové práce je design samoobslužné pokladny. Práce se zabývá novým pohledem na kompozici a tvarové řešení přístroje při respektování technických a ergonomických požadavků. Hlavním cílem práce je vytvoření ...
 • Detekce a izolace útočníků pomocí záznamů NetFlow 

  Grégr, Matěj
  Diplomová práce se zabývá použitím záznamů NetFlow pro detekci skenování sítě. Jako zdroj dat jsou použita anonymizovaná data NetFlow z páteřní sítě VUT. Z těchto dat jsou vytvořeny statistiky, na jejichž základě je navrhnuta ...
 • Forenzní optický komparátor otisků prstů 

  Dvořák, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace, která nahrazuje funkci forenzního optického komparátoru. Jsou zde popsány základní vlastnosti otisků prstů a jejich význačné body, které slouží k rozpoznávání ...
 • Jednoduché rozpoznávání písma 

  Duba, Nikolas
  Tato práce je zaměřená na rozpoznávání textu a jeho následné zpracování. Cílem je umožnit jednoduché sledování denních výdavků. Může to sloužit pro jednotlivce nebo pro firmu jako kontrola spotřeby. Princip je založen na ...
 • Konstrukce 3D skeneru pro výukové účely 

  Paprsek, Adam
  Cílem diplomové práce je prostudovat metody 3D skenování objektu. V první části kapitoly projektu jsou popsány různé metody možného použití a jejich rozdělení 3D skenerů. Skenery se dělí na dvě základní metody kontaktní a ...
 • Laserový vibrometr s 2D rozmítáním 

  Rajm, Martin
  Tato práce se v teoretické části zabývá bezkontaktním měřením vibrací pomocí jednobodového laserového Dopplerova vibrometru a jeho konkrétními konstrukcemi používanými v praxi. Dále se zabývá možnostmi rozmítání laserového ...
 • Mapování prostředí 

  Mohorko, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem možných způsobů mapování neznámého prostředí, kterým je v tomto případě jak vzdušné, tak i pozemní prostředí. Práce je zaměřena především na mapování radary a 3D skenery, a to přes ...
 • Metody 3D skenování objektů 

  Čermák, Jan
  Tato práce se v první části zabývá rozdělením 3D skenerů, vysvětluje některé principy jejich fungování. V druhé části jsou podrobněji rozebrány některé metody, konkrétně jsou to 3D skenování za pomocí laserové technologie ...
 • Monitoring uzlů kryptoměnových sítí 

  Zaujec, Andrej
  Cielom tejto bakalarskej prace je monitorovanie uzlov v Bitcoin peer-to-peer sieti a odhadnutie velkosti siete v danom case. Monitorovanie uzlov zahrnna zbieranie metadat o danych uzloch a tiez aj vytvaranie zaznamov ...
 • Rastrovací tunelová mikroskopie STM 

  Michele, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou STM mikroskopie. Byl zprovozněn komerční Nanosurf easyScan2 STM mikroskop a byla vypracována metodika přípravy hrotů pomocí stříhání PtIr drátu a leptání W drátu.
 • Segmentation Based Image Scanning 

  Pracko, R.; Polec, J.; Hasenohrlova, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-06)
  The submitted paper deals with separate scanning of individual image segments. A new image processing approach based on image segmentation and segment scanning is presented. The resulting individual segments 1-dimensional ...
 • Snímání teploty okolí s prezentací na webové stránce 

  Svoboda, Vít
  Tato závěrečná diplomová práce řeší návrh a realizaci zařízení pro snímání teploty okolí. Čtenář je seznámen se současnou problematikou a s možným řešením přenosu dat přes internet. Dále je zpracován návrh a koncepce celého ...