Now showing items 1-14 of 14

 • Alternativní způsoby analýzy strukturálních změn svalové tkáně 

  Kaspar, Pavel
  Tato disertační práce se zabývá tématikou analýzy strukturálních změn ve svalové tkáni a metodikou optického měření. I přesto, že existuje nezanedbatelné množství metod pro detekci konkrétních změn ve svalovině, především ...
 • Analysis of Propagation of Electromagnetic Waves in Atmospheric Hydrometeors on Low-Elevation Paths 

  Grabner, M.; Pechac, P.; Valtr, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
  Attenuation of electromagnetic waves in millimeter wave bands is analyzed by means of experimental measurement of received signal fluctuations on terrestrial radio links operating in frequency bands 58, 94 and 122 GHz. ...
 • Analýza nanostruktur metodou ToF-LEIS 

  Duda, Radek
  Předložená práce pojednává o využití analytické metody TOF-LEIS v oblasti výzkumu nanostruktur. Touto metodou byl stanoven nový postup pro hloubkové profilování prvkového složení vzorku, který je založen na střídavém měření ...
 • Investigation of Optical Properties of Biological Tissues 

  Prokopyeva, E. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Optical methods of biological tissue investigation are the most promising in various applications such as biomedicine, agriculture, food control, due to their significant advantages. This paper describes the optical system ...
 • Měření extinkčních spekter opticky zachycených plazmonických nanočástic 

  Flajšmanová, Jana
  Tato práce se zabývá zobrazováním v temném poli a optickou spektroskopií opticky zachycených plazmonických nanočástic. Optické chytání a charakterizace jednotlivých částic nebo jejich určitého množství jsou názorně vysvětleny. ...
 • A Model for the Detailed Analysis of Radio Links Involving Tree Canopies 

  Perez-Fontan, F.; Kvicera, M.; Pechač, Pavel; Israel, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-12)
  Detailed analysis of tree canopy interaction with incident radiowaves has mainly been limited to remote sensing for the purpose of forest classification among many other applications. This represents a monostatic configuration, ...
 • MRFD Method for Scattering From Three Dimensional Dielectric Bodies 

  Yagli, A. F. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-09)
  A three-dimensional multiresolution frequency domain (MRFD) method is established to compute bistatic radar cross sections of arbitrarily shaped dielectric objects. The proposed formulation is successfully verified by ...
 • Návrh optoelektrického snímače biologických tkání 

  Balík, Zdeněk
  Biologické tkáně jsou opticky nehomogenní a absorpční materiály. Jsou složeny z různých struktur, jako jsou buňky, buněčné organely a různé vláknové struktury. Vlivem těchto struktur dochází k různým interakcím se světlem ...
 • Optická komunikace v ultra fialovém pásmu 

  Golubev, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou atmosférického přenosového prostředí a výkonových poměrů v ultrafialovém optickém svazku šířícím se v Zemské atmosféře. V práci jsou popsány optické jevy, jejich důsledky a využití. ...
 • Optoelektronický senzor polarizačního stavu prošlého světla 

  Bajgar, Aleš
  Biologické tkáně mají rozměr buněk větší než je vlnová délka viditelného světla. Při průchodu světla tkání dochází k Mieovu rozptylu světla a vznikají různé polarizační stavy, které mohou mít vypovídací schopnost o stárnutí ...
 • Rain Scattering and Co-ordinate Distance Calculation 

  Hajny, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-12)
  Calculations of scattered field on the rain objects are based on using of Multiple MultiPole (MMP) numerical method. Both bi-static scattering function and bi-static scattering cross section are calculated in the plane ...
 • A Simplified Geometric Channel Model for Mobile-to-Mobile Communications 

  Baltzis, K. B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  In Mobile-to-Mobile (M2M) communications, the communicating nodes are surrounded by scatterers and equipped with low elevation antennas. This paper proposes a simple 2-D geometric scattering model for M2M channels. The ...
 • Studium rozptylu a polarizace světla v biologické tkáni 

  Abubaker, Hamed Mohamed
  Tkáňová optika nabývá rychle na významu a přesná znalost optických vlastností biologických tkání je podstatná pro výzkum v biomedicíně i pro kontrolu kvality potravin. Jestliže je vzorek tkáně osvětlen, dochází k mnohonásobnému ...
 • Výměny náboje mezi projektilem a terčem v režimu nízkých energií studované pomocí HS-LEIS 

  Bábík, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium procesů výměny náboje mezi projektily a terčem s pomocí metody rozptylu nízkoenergiových iontů (LEIS). Zásadním předpokladem pro zkoumání těchto procesů výměny náboje je zvládnutí ...