Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce pozadí z několika fotografií 

    Hrebíček, Martin
    Tato práce se zabývá rekonstrukci pozadí z několika fotografií. Klade si za cíl odstranit z fotografií neţádoucí objekty, které můţou například představovat lidi, zvířata anebo dopravní prostředky. Porovnává a opisuje různé ...