Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace varny pivovaru 

    Krykorka, Daniel
    Diplomová práce se zabývá automatizací varny pivovaru v Ústeckém kraji. První část práce popisuje technologií vaření piva. Druhá část rozebírá provedené změny v technologii a zavedení vzdálené správy. Dále je podrobně ...
  • Domácí pivovar 

    Hlubinka, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá problematikou vaření piva v domácích podmínkách. První část práce je zaměřena na technologii výroby piva, jejíž pochopení je vstupním předpokladem pro správný návrh domácího pivovaru. V druhé ...