Now showing items 1-1 of 1

  • Kabeltechnik Mikulov - stavebně technologická příprava 

    Dvořáková, Michaela
    Předmětem diplomové práce je technologie provádění ocelové výrobní haly a zděné administrativní budovy v areálu firmy Kabeltechnik Mikulov. Práce se zabývá návrhem zařízení staveniště, pracováním stavebně technologické ...