Now showing items 1-5 of 5

 • Administrativní budova v Brně 

  Benda, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové stropní desky obytného objektu, vypracování výkresu tvaru a výkresů výztuže řešeného prvku. Řešená stropní deska se nachází nad 1NP.Výpočet vnitřních sil je ...
 • Obytná budova pro mentálně postižené, Velehrad 

  Šulc, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové stropní desky obytného objektu, vypracování výkresů tvaru a výkresů výztuže řešených prvků. Řešené stropní desky se nacházejí nad prvním a třetím nadzemním ...
 • Obytný objekt - nosná železobetonová konstrukce 

  Čihák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové stropní desky obytného objektu, vypracování výkresu tvaru a výkresů výztuže řešeného prvku. Další část této práce se zabývá problematikou výpočtu lokálně ...
 • Rámová konstrukce atypického půdorysu 

  Slanina, Bohumil
  Diplomová práce popisuje analýzu a návrh části železobetonové rámové konstrukce. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu SCIA Engineer a ověřen ručním výpočtem za použití zjednodušených metod. Statické řešení obsahuje ...
 • Železobetonová stropní konstrukce administrativní budovy firmy 

  Slanina, Bohumil
  Bakalářská práce popisuje statickou analýzu a návrh vyztužené monolitické betonové konstrukce administrativní budovy. Cílem je ověřit, rozměry předloženého projektu a navrhnout železobetonovou desku. Deska se nachází nad ...