Now showing items 1-2 of 2

  • Generátor vědeckých webových portálů 

    Bajzecer, Tomáš
    Hlavní úlohou této práce je vytvořit generátor vědeckých webových portálů, který v maximální míře zjednoduší proces tvorby portálů a zároveň umožní ovlivňovat zobrazené údaje správcům portálu i uživatelům samotným. Generátor ...
  • Personalizace vědeckého portálu 

    Čáslavský, Josef
    Práce se zabývá personalizací webových aplikací a možnostmi jejího využití pro vědecké webové portály. Teoretická část práce seznamuje s principy a metodami personalizace. V rámci praktické části je popsána výsledná aplikace, ...