Now showing items 1-2 of 2

  • Benchmark pro zařízení s podporou OpenGL ES 3.0 

    Kimer, Tomáš
    Tato práce se zabývá tvorbou aplikace pro měření výkonnosti grafických akcelerátorů podporujících standard OpenGL ES 3.0, a to formou realistického zobrazování 3D scén v reálném čase. Nejprve je popsána historie a nové ...
  • Zobrazování scény s velkým počtem chodců v reálném čase 

    Pfudl, Václav
    Hlavním cílem této práce bylo implementova software, který by byl schopen vykreslovat, simulovat a natáčet scény s chodci. Výstupní videa této práce by mohla být využita jako vstupní data pro rozpoznávací video systémy. ...