Now showing items 1-18 of 18

 • Administrativní budova s výrobní halou 

  Břečka, Jan
  Cílem diplomové práce je návrh ocelobetonové konstrukce administrativní budovy a ocelové výrobní haly situované v Moravských Budějovicích. Půdorysné rozměry administrativního objektu jsou 48,0 x 60,0 m a výška je 17,0 m. ...
 • A characterization of sliding vectors by dual numbers, some dual curves and the screw calculus 

  Kureš, Miroslav (Elsevier, 2019-12-31)
  Moving vectors, motors and screws are introduced and the mathematical background is explained: dual numbers are used for their description. Further, the paper deals with the dual space and curves in it. Some examples (in ...
 • Dřevěná lávka nad vlčím výběhem 

  Mynaříková, Alice
  Předmětem této diplomové práce je konstrukce dřevěné lávky přes vlčí výběh v NP Šumava. Celková délka lávky je 240 m se dvěma půdorysnými lomy. Součástí lávky jsou tři vyhlídkové terasy, z toho dvě zastřešené pultovou ...
 • Lávka pro pěší 

  Grussmann, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a komplexním statickým posouzením dřevěné nosné konstrukce zastřešené lávky pro pěší. Výpočtová část práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které se věnují stanovení účinků zatížení ...
 • Návrh technologického postupu montáže světelného LED zdroje na reflektor světlometu automobilu 

  Wiecková, Kateřina
  Cílem této práce bylo analyzovat současnou situaci technologického procesu montáže LED zdroje na světlomet automobilu a nalézt a navrhnout řešení ke snížení počtu výpadků ve výrobě. Technologický proces montáže zahrnuje ...
 • Návrh upínacího přípravku pro upnutí obrobku 

  Pilař, Radek
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh upínacího přípravku pro obrábění na CNC stroji EC-1600. Seznámení s problematikou včetně teorie upínacích přípravků, která je nutná pro návrh a výrobu tohoto přípravku. V práci jsou ...
 • Návrh zařízení pro přepravu vaječných skořápek 

  Hruška, Kryštof
  Vaječné skořápky jsou velmi vhodnou základní surovinou pro výrobu minerálních doplňků stravy. Práce se zabývá jedním z procesů při jejich výrobě, a to přepravou komodity po proplachu do čisté místnosti. V práci jsou navržena ...
 • Plastické hmoty a jejich zpracování 

  Kopečný, Aleš
  V bakalářské práci jsou shrnuty základní empirické poznatky o možnostech zpracování plastických materiálů. Dále jsou uvedeny rozbory charakteru materiálů plastických hmot a rozbor využití těchto hmot ve strojírenském ...
 • Popis a vyhodnocení momentové charakteristiky šroubového spoje 

  Větrovec, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem a vyhodnocením momentové charakteristiky šroubových spojů plastových dílů ve světlometu a jejich problematikou. V rámci vyhodnocení bylo provedeno srovnání stejných tvářecích šroubů ...
 • Problematika kotevní a upevňovací techniky 

  Klein, Adam
  Bakalářská práce se zabývá praktickým rozborem používaných kotevních prvků pro jednotlivé oblasti. Na začátku práce jsou kotevní a upevňovací prvky rozdělené z hlediska konstrukce, společně s informacemi určenými pro správný ...
 • Srovnání MKP modelů spojů 

  Hlaváč, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou srovnávání náhradních zjednodušených modelů spojů používaných v rámci komplexních MKP modelů s podrobnými modely detailů spojů. Jedná se především o šroubové spojení s běžným a ...
 • Šnekový dopravník pro dopravu zrna 

  Pernica, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem šikmého šnekového dopravníku pro dopravu zrna. V práci je proveden výpočet hlavních částí šnekového dopravníku, návrh pohonu, návrh uložení šneku, pevnostní ...
 • Šnekový dopravník třísek 

  Bilíček, Milan
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh šnekového dopravníku pro dopravu třísek. Spolu s konstrukčním návrhem je v této práci obsažena i technická zpráva se základními technickými výpočty. V rešeršní části jsou ...
 • Výpočet tepelného pole rozvaděče UniGear 500R 

  Mokrý, Lukáš
  Cílem mé práce je představení vysokonapěťového rozváděče typu UniGear 500R, spadajícího do rodiny rozváděčů UniGear. U pole typu 500R se zaměřím na problematiku oteplování jeho částí během provozu. Maximální hodnoty oteplení ...
 • Výroba šroubu 

  Starý, Petr
  Bakalářská práce se zabývá výrobou rotační součásti technologií objemovým tvářením za studena. V práci jsou popsány základní principy výše zmíněné technologie, používané materiály, nástroje i stroje a oblasti využití. Na ...
 • Zastřešení objektu pro společenské účely 

  Bašista, Ján
  Práca sa zaoberá statickým prepočtom pôvodnej strešnej konštrukcie objektu pre spoločenské účely a návrhom dvoch variant nového zastrešenia tohto objektu, ktorý má obdĺžnikový pôdorys o stranách 30 m x 47 m. Strešná ...
 • Zastřešení zimního stadionu 

  Kašpír, Filip
  Předmětem bakalářské práce je navrhnutí a posouzení ocelové střešní konstrukce zimního stadionu v městě Olomouc. Nové dispoziční řešení zohledňuje stávající rozměry stadionu. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 101x73 m s ...
 • Zlepšování a diagnostika elektrického kontaktu 

  Hrdý, Branislav
  Cieľ práce je vytvorenie si prehľadu z oblasti svoriek. Získanie informácií z problematiky konštrukcie, materiálov, z ktorých sú vyrábané elektricky vodivé časti svoriek, spôsobu uchytenia svoriek. Ďalej spôsoby konštrukcie ...