Now showing items 1-11 of 11

 • Deformačně-napěťová analýza vybraných komponent škrtícího ventilu 

  Lisický, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou součásti využívané pro regulaci množství přivedeného plynu u plynového kotle. Postupně dojde k seznámení s řešenou problematikou, určení zatížení a následné aplikaci ...
 • Návrh utahovacího momentu šroubového spoje v plastových komponentech 

  Piňos, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou šroubových spojů v plastových komponentech. V práci jsou obecně popsány šroubové spoje, závity samořezných šroubů, problematika předepjatých spojů a způsoby vyvození požadovaného ...
 • Parkovací dům 

  Růžička, Jan
  Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce parkovacího domu v centru města Brna. Půdorysné rozměry objektu jsou 29 x 77,5 m s dispozičně volným rohem o rozměrech 5 x 12,5 m v jihovýchodní části konstrukce. Konstrukce ...
 • Patrové garáže 

  Šramota, Petr
  Náplní diplomové práce je návrh parkovacích garáží včetně příjezdových ramp v lokalitě Ústí nad Labem. Rozměry patrové garáže jsou 58,6x31,1 m. Jako nosný systém konstrukce jsou použity ocelobetonové spřažené prvky. Výpočet ...
 • Popis a vyhodnocení momentové charakteristiky šroubového spoje 

  Větrovec, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem a vyhodnocením momentové charakteristiky šroubových spojů plastových dílů ve světlometu a jejich problematikou. V rámci vyhodnocení bylo provedeno srovnání stejných tvářecích šroubů ...
 • Skladovací hala s přístavkem 

  Honeš, Filip
  Zadání bakalářské práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce skladovací haly s přístavkem, která se nachází v lokalitě Kopřivnice. Hlavní hala je 18,0 m široká a přístavek 6,0 m. Celková délka haly je 54,0 m. Hlavními ...
 • Skladovací hala s přístavkem 

  Růžička, Jan
  Cílem práce je návrh nosné ocelové konstrukce skladovací haly s přístavkem v lokalitě města Brna. Půdorysné rozměry objektu jsou 24x48m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba o rozpětí 18m a výšce ve vrcholu lodě 8,9m, která ...
 • Spojovací koridor 

  Sláma, Jakub
  Předmětem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit propojení dvou budov pomocí spojovacího koridoru. Konstrukce byla navržená jako příhradová bez svislic. Konstrukce je uložená na dvou stojkách příhradové konstrukce. ...
 • Statická analýza detailu kovového spoje 

  Efenberk, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou detailu kovového spoje. Jedná se o šroubový přípoj stropnice na prolamovaný průvlak. K vytvoření modelu byl použit program RFEM od společnosti Dlubal Software s. r. o. Model ...
 • Trojlodní skladový objekt 

  Šramota, Petr
  Náplní bakalářské práce je návrh trojlodního skladového objektu v lokalitě Frýdek-Místek. V návrhu je řešena varianta hlavní lodi šířky 12 m, ke které jsou připojeny vedlejší lodě šířky 9,0 m. Celková délka haly je 120 m. ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Michálek, Vojtěch
  V diplomové práce je vypracován návrh zastřešení víceúčelového sportovního objektu o půdorysných rozměrech 35x48m, maximální výškou 16m. Konstrukce je uvažována pro oblast Brno. Návrh zastřešení je vypracován ve dvou ...