Now showing items 1-3 of 3

 • Mikroblog pro týmy 

  Krutiš, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření mikroblogovací služby pro týmy. Práce popisuje průzkum a analýzu současných mikroblogovacích služeb a nalezení jejich silných a slabých stránek. Na základě analýzy je navržena ...
 • Návrh vnitropodnikové komunikace s využitím nástrojů Microsoft 

  Neuwirth, David
  Bakalářská práce pojednává o možnostech usnadnění vnitropodnikové komunikace. Tato práce nejdříve zanalyzuje aktuální stav vnitropodnikové komunikace dané společnosti. Dále prozkoumá produkty a nástroje, které nabízí ...
 • Softwarová podpora procesů v prostředí Microsoft Sharepoint Server 

  Vala, Lukáš
  Bakalářská práce „Softwarová podpora procesů v prostředí Microsoft SharePoint Server“ pojednává o aktuálním stavu interní komunikace na Vysokém učení technickém v Brně, a to konkrétně na fakultě podnikatelské, ústavu ...