Now showing items 1-3 of 3

 • Přenos a zobrazení videa v prohlížeči pro záznam pracovní plochy 

  Svačina, Lukáš
  Cílem práce je navrhnout a realizovat unikátní službu kombinující nejnovější technologie na poli webových aplikací. Služba umožní záznam pracovní plochy s následnou P2P distribucí mezi sledujícími uživateli a to jen za ...
 • Sdílení části obrazovky 

  Radimák, Samuel
  Tato bakalářská práce je věnovaná popisu metod sdílení plochy a možnostem, které tato řešení poskytují. V práci jsou vysvětleny pojmy spojené se sdílením plochy. Dále jsou tu popsána jednotlivá existující řešení. Uvedené ...
 • Sdílení plochy při video a audiokonferencích 

  Zukal, Martin
  Diplomová práce je věnována popisu problematiky sdílení plochy a možnostem, které toto řešení přináší. Jsou v ní popsána vybraná existující řešení a zmíněny jejich výhody a nevýhody. Nejrozsáhlejší část práce se zabývá ...