Now showing items 1-1 of 1

  • Programová implementace subjektivnich testů zvukové kvality 

    Špeta, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá subjektivními metodami testování kvality zvuku dle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU. Práci lze tématicky rozdělit na čtyři části. V první pasáži je to výklad metod vycházejících ...