Now showing items 1-4 of 4

 • Adhesion and Cohesion Testing of Joint Sealants after Artificial Weathering – New Test Method 

  Nečasová, Barbora; Liška, Pavel; Šlanhof, Jiří (Elsevier Ltd, 2017-06-02)
  The use of construction sealants is an important area not just of the building construction. Each building requires a careful processing of all details and façades are no exception. From today´s point of view we may note ...
 • Příprava a organizace výstavby souboru bytových domů ve Štětí 

  Sládek, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je příprava a organizace výstavby bytových domů ve Štětí. V technologickém předpisu se zabývám všemi vrstvami podlah od konstrukce stropu v bytových domech. V objektech jsou těžké podlahy. ...
 • Renovace kluzných ploch 

  Teplý, Miroslav
  Výběr vhodné kluzné hmoty pro renovaci hřídele vyžaduje porovnání několika kritérií. Mezi hlavní kritéria byla zvolena velikost pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátované lepené sestavy, odolnost proti adhezivnímu ...
 • Renovace strojního zařízení 

  Teplý, Miroslav
  Téma bakalářské práce pojednává o renovaci strojního zařízení – renovaci hřídele. Samotná práce je rozdělena do dvou částí. První část pojednává o možnosti využití žárových nástřiků pro renovaci plochy hřídele v místě ...