Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení těsnosti těsněné trubkovnice 

  Trubač, Daniel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku těsnosti těsněných trubkovnic výměníku tepla s U trubkami, který splňuje pevnostní požadavky norem ČSN EN 13 445-3 a ČSN EN 1591-1. Zabývá se silami působícími na těsnění ...
 • Konstrukce experimentálního jednoválcového motoru s plovoucí vložkou 

  Svoboda, Radovan
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout zkušební jednoválcový motor pro měření třecích sil mezi pístní skupinou a válcem. Parametry motoru vycházejí ze zadaného sériového motoru. Byl navržen měřící mechanismus pomocí plovoucího ...
 • Krytý městský bazén - betonová konstrukce nádrže 

  Pőthe, Péter
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout železobetonovou konstrukci městského krytého bazénu a zajistit vodonepropustnost konstrukci, tedy zabezpečit chování konstrukci jako betonové nádrži. Statická analýza byla provedena v ...
 • Návrh optimalizací zavážecího zařízení 

  Kršiak, Oliver
  Práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu zavážacieho zariadenia so zameraním na jeho slabé miesta a použité materiály a návrh nového spôsobu prepojenia častí zariadenia, tiež návrhu spôsobu utesnenia jednotlivých častí a ...