Now showing items 1-16 of 16

 • Ako bysme mohli googliť efektivnejšie ? 

  Kolesárová, Lucia
  Google v súčasnosti poskytuje takmer všetky typy informácií podobným spôsobom - užívateľovi ponúka zoznam web stránok. Ale Každá informácia potrebuje iný spôsob sprostredkovania. Iný spôsob vizualizácie. Preto som sa ...
 • Algoritmy pro umělou inteligenci 

  Petrželka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá algoritmy používanými v oblasti umělé inteligence, konkrétně se jedná o algoritmy popsané v knize Artificial Inteligence: A Modern Approach autorů Russela a Norviga a jejich implementaci v ...
 • Algoritmy vyhledávání 

  Ďuriš, Martin
  Práca sa venuje opisu a analýze vybraných algoritmov vyhľadávania v jednodnorozmerných poliach. Algoritmy sú analyzované matematicky a graficky. Matematická analýza je realizovaná na základe množstva vykonaných porovnaní ...
 • Automaticky aktualizovaný webový portál 

  Staněk, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci automaticky aktualizovaného webového portálu, který řeší nedostatky portálů plněných obsahem lidmi. Dále předkládá srovnání existujících vědeckých portálů, rozebírá ...
 • Editor EXIF a IPTC údajů z fotografií 

  Kužel, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací programu, který slouží k editaci EXIF a IPTC údajů u fotografií formátu jpeg. Aplikace dále umožňuje zobrazování náhledů fotografií, úpravu fotografií pomocí ...
 • Lokální vyhledávání pro Linux 

  Prívozník, Michal
  Tato práce se zabývá indexací, různými typy indexovacích struktur, jejich výhodami a nevýhodami. Poskytuje základ pro vytvoření vyhledávače s podporou morfologie, různých formátů souborů. Nastínila základní myšlenky, jejichž ...
 • Optimalizace webových stránek a strategie prodeje 

  Kosina, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací webových stránek pro vyhledávače. Popisuje základní praktiky optimalizace webu ve zdrojovém kódu a také ovlivňování okolí webu takovým způsobem, aby tato webová stránka končila ...
 • Optimalizace webových stránek a strategie prodeje 

  Žampach, Aleš
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci internetového obchodu a strategii prodeje. Oblastí zájmu jsou především fulltextové vyhledávače, on-page, off-page faktory SEO a kanály digitálních medií. Uvedené teoretické ...
 • Personalizace vědeckého portálu 

  Čáslavský, Josef
  Práce se zabývá personalizací webových aplikací a možnostmi jejího využití pro vědecké webové portály. Teoretická část práce seznamuje s principy a metodami personalizace. V rámci praktické části je popsána výsledná aplikace, ...
 • Počítačová analýza medicínských obrazových dat 

  Krajčír, Róbert
  Táto práca sa zaoberá analýzou medicínskych obrazových dát pomocou rôznych štatistických a numerických metód implementovaných v prostrediach Eclipse a Rapidminer využitím jazyku Java. Použité sú sady snímok (rezov), ktoré ...
 • Slovník pro mobilní zařízení se zaměřením na Android 

  Boba, Peter
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro vytváření slovníkových databází, stejně tak návrhem a implementací aplikace pro systém Android, která zobrazuje slovníková data obsažená v těchto databázích. Zdrojová ...
 • Vyhledávání homologních enzymů 

  Gajdoš, Pavel
  Tato práce se zabývá vyhledáváním homologních enzymů v proteinových databázích, jejímž cílem je navrhnout nástroj poskytující takové vyhledávání. Čtenář se seznámí se základní teorií týkající se proteinů, enzymů, homologie, ...
 • Vyhledávání spojů v jízdních řádech 

  Žižka, Ondřej
  Nedílnou součástí moderní společnosti je pravidelná přeprava osob. Za tím účelem existují přepravní systémy, jejichž spoje se řídí předem daným jízdním řádem. Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti automatického ...
 • Vyhledávání víceslovných spojení pro mobilní zařízení s OS Android 

  Babič, Vojtěch
  Práce hodnotí existující rozhraní pro práci s překladovými slovníky na platformě Android, zaměřuje se především na vyhledávání ve víceslovních spojeních. Protože práce s víceslovními spojeními není v současných Android ...
 • Význam a organizování služby pátrání a záchrany v civilním letectví 

  Albastová, Slavěna
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření uceleného přehledu a stručné charakteristiky postupů a činností realizovaných v rámci poskytování služby pátrání a záchrany na území České republiky. Tyto závazky jsou jednou z ...
 • Webový přehrávač videa se slajdy a přepisem 

  Koriťák, Jan
  {Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace přehrávače videozáznamu s doprovodem slajdů ve webovém prostředí, jakožto JavaScriptového pluginu. Jelikož má výstup této práce sloužit jako náhrada již existujícího ...