Now showing items 1-2 of 2

  • Energetická účinnost tepelných čerpadel 

    Bártů, Marek
    Diplomová práce se zabývá energetickou účinností tepelných čerpadel, primárně u jednotek vzduch/voda. V závěrečné práci je jednoduše popsán princip tepelného čerpadla a funkce jednotlivých komponent. Rozebírá problematiku ...
  • Hodnocení topného faktoru tepelných čerpadel 

    Kostka, Vladimír
    Diplomová práca sa zaoberá experimentálnymi postupmi hodnotenia výkonových parametrov, výkonových čísel tepelných čerpadiel COP, SCOP (z anglického „coefficient of perfomance“, „seasonal coefficient of perfomance“, česky ...