Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava historických pojiv s vysokou odolností proto okolním vlivům 

    Nehybka, Josef
    Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu maltových směsí inspirovaných římským cementem s vysokou odolností vůči koroznímu prostředí, zvlášť mořské vodě. Byly připravené vzorky římského cementu obsahující vzdušné vápno ...
  • Výzkum zařízení pro úpravu mořské vody a další aplikace 

    Hájek, Zdeněk
    V souvislosti s poměrně rychlým úbytkem zdrojů pitné vody je stále větší zájem zaměřen na odsolování mořské a brakické vody. V budoucnu bude docházet k růstu požadavků na dostatečné množství sladké vody v důsledku zvyšujícího ...